Autor(es) Vatalla, Laia; Correro Humanes Ana; Hierro, Alba; Homs, Pati, Ravera, Federica; Rivera-Ferre, Marta Guadalupe, Sastre Morató, Annais
Título Xares alimentàries: local en temps de COVID-19. Impactes i reptes en un escenari de post-confinament
Miniatura
Fichero Xarxes alimentàries locals COVID19_DEF
Tipo de recurso Monografía
Resumen agroalimentàries locals i els reptes que aquest nou escenari suposa per les mateixes. Es tracta d’un primer estudi exploratori, no exhaustiu i que ens agradaria que fos una primera aportació d’un treball futur més extens de suport a les xarxes alimentàries. L’informe sistematitza la diagnosi dels diversos subsectors agroalimentaris locals durant la crisi sanitària del coronavirus, els seus reptes interns, les demandes específiques a les administracions públiques i un recull de consideracions finals amb l’objectiu de continuar reflexionant sobre la sostenibilitat d’aquestes xarxes en el territori català.
Summary The aim of this report is to collect and make visible the effects of COVID-19 on local agri-foods and on the reptiles that this new scenario entails for them. This is a first exploratory study, which is not exhaustive and which we would like to see as a first contribution to a more extensive future work in support of food xarxes. The report systematises the diagnosis of the various local agri-food subsectors during the coronavirus health crisis, their internal challenges, the specific demands made on public administrations and a list of final considerations with the aim of further final considerations with the aim of continuing to reflect on the sustainability of these viruses in the Catalan territory.
Palabras clave
Lugar de edición Cataluña